Prijzen

Download onze prijslijst

Productfotografie

Studio-X is gespecialiseerd in het maken van productfoto's voor zowel online webshops als gedrukte catalogi.
De productfoto's worden door ons digitaal aangeleverd en desgewenst vrijstaand gemaakt.

`

Aantal Prijs Meerkost vrijstaand maken
Vanaf Tot en met (per foto) (per foto)
1 15 € 17,00 + € 5,00
16 25 € 15,50 + € 5,00
26 35 € 14,00 + € 4,00
36 50 € 12,75 + € 4,00
51 70 € 11,50 + € 4,00
71 100 € 10,50 + € 3,50
101 250 € 10,00 + € 3,50
251 ... € 9,50 + € 3,50

Opstartkosten: Voor iedere opdracht komt er éénmalig een opstartkost bij van 40 euro.
De productfoto's worden geleverd als hoge resolutie .jpg bestand (in kleurprofiel Adobe RGB).
Prijzen gelden voor opnames in onze studio zonder manipulatie van producten, d.w.z. géén fysieke styling van het product voor de opname. 
Bij sommige producten kan een meerprijs gevraagd worden, afhankelijk van de moeilijkheidsgraad (bijvoorbeeld bij juwelen of erg spiegelende objecten).
Maximum 3 producten per opname.

360° Productfotografie

Laat uw product zien met een extra dimensie. Onze 360° productfoto's worden in 12 of 20 posities gefotografeerd en in een animatie gezet. Bij een animatie van 20 posities zal de animatie een stuk vloeiender verlopen dan bij een opname van 12 posities. Door met de muis over de foto te slepen kan de klant zelf bepalen naar welke richting hij het product draait. Klanten kunnen zo het product "vastnemen" en langs alle kanten bekijken.

Ook personen kunnen plaats nemen op onze grote draaitafel voor een originele 360° portret of groepsfoto. Zet uw bedrijf eens op een aparte manier in de kijker.

Kleine producten - Diameter kleiner dan 40 cm

12 Foto's per opname

Aantal Prijs Meerkost vrijstaand maken
Vanaf Tot en met (per foto) (per foto)
1 2 € 100 + € 50
3 10 € 90 + € 45
11 20 € 80 + € 40
21 ... € 70 + € 35

20 Foto's per opname

Aantal Prijs Meerkost vrijstaand maken
Vanaf Tot en met (per foto) (per foto)
1 2 € 140 + € 70
3 10 € 120 + € 60
11 20 € 105 + € 52
21 ... € 90 + € 45

Grote producten - Diameter groter dan 40 cm en kleiner dan 3,5 m

12 Foto's per opname

Aantal Prijs Meerkost vrijstaand maken
Vanaf Tot en met (per foto) (per foto)
1 2 € 180 + € 50
3 10 € 165 + € 45
11 20 € 155 + € 40
21 ... € 145 + € 35

Opstartkosten: Voor iedere opdracht komt er éénmalig een opstartkost bij van 40 euro.

360° Panoramafotografie & Virtual tour

Een locatie bekijken op het internet alsof u er echt bent. Dat kan nu met de 360° panoramafoto's van Studio-X.
Voor grote locaties kunnen wij ook meerdere panoramafoto's maken die dan in een virtuele rondleiding (of virtual tour) aan elkaar gekoppeld kunnen worden.

Aantal opnames Prijs
(per locatie*) (per opname)
1 opname € 205
2 opnames € 180
3 opnames € 155
per extra opname € 105

* Met één locatie wordt bedoeld één pand of één domein (site). Wanneer een bedrijf bijvoorbeeld meerdere vestigingen heeft, dan wordt elker vestiging als nieuwe locatie gezien.

Extra mogelijkheden

 • Bij ons standaard panorama is het statief verborgen onder een rond vlak met de vermelding van onze coördinaten van Studio-X. Dit kan ook weggewerkt worden.
 • Bij een virtuele tour kan van één 360° opname naar een andere 360° opname gelinkt worden via een Hotspot.
 • Op een 360° opname kan een grondplan met een radarbeeld getoond worden waardoor men de zichthoek kan zien tijdens het bekijken van het beeld.
 • Er is ook een mogelijkheid om een hoge resolutie beeld te leveren van de panorama waarmee men bijvoorbeeld een canvas kan laten maken.
 • Indien gewenst kunnen stoorelementen weggewerkt worden. Bijvoorbeeld een barst in een raam, een kapotte vloertegel, een stuk graffiti,...
 • Als men binnen in een ruimte naar een buitenraam toe fotografeert is de buitenomgeving veelal erg overbelicht. De belichting van de raampartijen kan apart bewerkt worden.

Opmerking: bij minder dan 30 km van ons kantoor in Genk rekenen wij geen verplaatsingskosten. Vanaf 31 km rekenen wij € 0,50 per kilometer (heen en terug).

Eventuele extra kosten
Beschrijving Prijs
Wegwerken statief € 35
Virtuele tour € 50 / hotspot
Radar beeld € 140
Opmaak grondplan € 210
Hoge resolutiebeeld voor afdruk € 150 / stuk
Bijwerken stoorelementen in foto € 70 / uur
Bijwerken raambelichting € 70 / uur

Hosting

De 360° productfoto's of panoramafoto's kunnen door ons online beschikbaar gesteld worden. We zorgen voor een URL die kan gebruikt worden om de foto online te bekijken (bijv. http://www.studio-x.be/360/uwfotonaam/). De beelden worden door ons gehost voor de afgesproken termijn:

Maximum aantal foto's Prijs / jaar
3 € 30
10 € 50
30 € 80

Algemeen

OPMERKING: Alle prijzen vermeld in deze prijslijst zijn exclusief 21% BTW.
Dit is een standaard prijslijst voor fotografie in de studio. De prijs kan afwijken afhankelijk van het soort product en specifieke wensen van de klant. Wij kunnen ook foto’s ter plaatse komen maken. Vraag vrijblijvend een offerte aan.

KLANTENKAART: Het is ook mogelijk een klantenkaart te kopen voor een groter aantal foto’s. Je kan dan genieten van de voorkeurstarieven voor grote volume’s zonder dat alle producten in één keer geleverd worden. Telkens er foto’s worden genomen wordt het gemaakte aantal van het gekochte aantal, afgetrokken totdat uw klantenkaart geen waarde meer heeft.

PRODUCTVOORWAARDEN: De producten dienen zuiver te zijn en klaar om gefotografeerd te worden. Indien een product gemanipuleerd moet worden voor de opname (bijvoorbeeld een rugzak opvullen voor een beter resultaat, of een meubelstuk in elkaar zetten) wordt het extra werk tegen uurtarief van 70 euro/u aangerekend.

AANLEVERING VAN DE FOTO’S: Alle digitale productfoto’s worden in hoge resolutie aangeleverd op CD-ROM (of DVD) en zijn geschikt voor een professionele afdruk op papier. De 360° foto’s worden aangeleverd als flash bestand en als HTML5 bestand en kunnen zo eenvoudig in uw website geïntegreerd worden (ook geschikt voor IPAD en Iphone).

Algemene Voorwaarden

 • De klant wordt geacht de algemene verkoopsvoorwaarden te kennen en te aanvaarden.
 • Al onze facturen zijn betaalbaar binnen de 14 dagen. Zodra de factuur betaald is zijn de foto’s eigendom van de opdrachtgever en volledig rechtenvrij.
 • Wanneer een factuur niet tijdig betaald wordt dan is er van rechtswegen en zonder ingebrekestelling, een intrest van 1,5% per maand of per begonnen maand verschuldigd. Wij behouden ons het recht voor om een schadevergoeding in te roepen van 10% op het achterstallige factuurbedrag met een minimum van 50 euro.
 • Bij het maken van foto’s en ander beeldmateriaal wordt door de fotograaf verondersteld dat de
  besteller / opdrachtgever toestemming verkreeg van elke mogelijke (auteurs)rechthebbende. De besteller of opdrachtgever is volledig aansprakelijk hiervoor en de fotograaf kan geenszins aansprakelijk hiervoor worden gesteld (vrijwaring).
 • De fotograaf is niet aansprakelijk voor enig schadelijk en onwettig gebruik van de afgeleverde diensten / producten door de besteller / opdrachtgever, noch door derden.
 • De geleverde prestaties en diensten zijn altijd een inspanningsverbintenis, maar geen resultatenverbintenis
 • De leveringstermijn van alle prestaties (diensten en verkoop) zijn aanduidend, maar niet bindend. In geen geval kan een overschrijding van de leveringstermijn een vermindering van de prijs, enige schadevergoeding of beëindiging / ontbinding of verbreking van de bestellingovereenkomst met zich meebrengen.
 • Alle klachten dienen gegrond en goed gemotiveerd te zijn en moeten uiterlijk binnen de acht dagen na ontvangst van de goederen of services rechtstreeks en per aangetekend schrijven worden meegedeeld.
 • De geleverde prestaties en producten mogen door de fotograaf gebruikt worden in zijn of haar portfolio, reclame, e.a. De besteller / opdrachtgever gaat hiermee uitdrukkelijk akkoord bij bestelling en de toestemming wordt hiervoor in ieder geval vermoed.
 • In geval van betwistingen zijn alleen de rechtbanken van Tongeren bevoegd.
Webdesign X-design pro bvba • Bilzen • Genk • t. 089-50 00 15 • info@studio-x.be